Fumetti

Keiko Ichiguchi

Keiko World n. 2

Kappa
Autore: Keiko Ichiguchi

Volume di 128 pagine

Formato: 14,50 x 21 cm
Prezzo: 6,00 €