Fumetti

Kappa Magazine

n.152

Star Comics
Autore:
- Kenichi Sonoda (Exaxxion)
- Masayuki Kitamichi (Potemkin)
- Kosuke Fujishima (Oh, Mia Dea!)
- Yukinobu Hoshino (Moon Lost)
- Takatoshi Kumakura (Mokke)
- Rokuro Shinofusa (Kudanshi)
- Noriko Nagano (Numeber 333)
- Kio Shimoku (Otaku Club)
- Mohiro Kitoh (Narutaru)

Volume di 224 pagine

Formato: 16,50 x 24 cm

Prezzo: 6,00 €