Fumetti

Kappa Magazine

n.150

Star Comics
Autore:
- Kenichi Sonoda (Exaxxion)
- Mohiro Kito (Narutaru)
- Masayuki Kitamichi (Potemkin)
- Kosuke Fujishima (Oh, Mia Dea!)
- Yukinobu Hoshino (Moon Lost)
- Takatoshi Kumakura (Mokke)
- Rokuro Shinofusa (Kudanshi)
- Kio Shimoku (Genshiken)
- Gun Action+Manmachine XXX (Masamune Shirow)

Volume di 224 pagine

Formato: 16,50 x 24 cm
Prezzo: 6,00 €