CD

Evangelion

Refrain: The Songs Were Inspired by Evangelion

Anime Soundtrack
Durata: 65 minuti

Tracce:
#1 Prologue de Refrain
#2 Zankoku Na Tenshi No These
#3 Kibu No Sora E
#4 Yokan
#5 What is the dream?
#6 Fly Me to the Moon
#7 Forbidden Gene
#8 Love Antique
#9 Kokoro Yo Genshi Ni Modore
#10 Yoko Takahashi / Mugen Huyu
#11 Genwaku No Umi Kara
#12 Tamashi No Rufuran
#13 Epilogue de These
Prezzo: 15,00 €