Gadget

Demon Slayer

Chokorin Mascot Series Vol. 3

Megahouse

Set di gashapon ispirati ai personaggi di Demon Slayer:


Altezza: 5 cm circa

 6 personaggi:

- Nezuko

- Zenitsu

- Tengen

- Mitsuri

- Muichiro

- Gyomei

 

Prezzo: 9,90 €