Fumetti

Toshiya Higashimoto

La Nave di Teseo n.4

JPop

Autore: Toshiya Higashimoto

Volume di 194 pagine
 
Brossurato
 
Formato: 12 x 16,9 cm
Prezzo: 7,50 €