Fumetti

Kappa Magazine

n.130

Star Comics
Autore:
- Mohiro Kito (Yogoreta Kirena)
- Makoto Kobayashi (Goblin)
- Kosuke Fujishima (Oh! Mia Dea)
- Sanae Miyau & Hideki Nonomura (Shinrei Chosashitsu Office Rei)
- Exaxxion (Keichi Sonoda)
- Narutaru (Mohiro Kitoh)

Volume di 256 pagine

Formato: 16,50 x 24 cm
Prezzo: 6,00 €