Fumetti

ShigeruMizuki

I Segreti di Kitaro

JPop

Autore: Shigeru Mizuki

Volume di 180 pagine

Formato: 15 x 21 cm

Prezzo: 15,00 €