Fumetti

Ghost In The Shell

Comic Tribute

Star Comics

Autori: Shirow Masamune, Yu Kinutani, Boichi, Tomori Inoue, Masayuki Yamamoto, Yu Imai, Nokuto Koike, Nobuaki Tadano, Takumi Oyama, Tony Takezaki, Akira Hiramoto

Volume di 240 pagine

Formato: 14,5x21 cm

Con Sovracoperta e poster

Prezzo: 11,90 €