Fumetti

Sekai Ichi Hatsukoi

La Storia di Ritsu Onodera n.2

Goen

Autore: Shungiku Nakamura

Volume di 194 pagine

Formato: 12 x 18 cm

Prezzo: 5,95 €