Fumetti

Shotaro Ishinomori

Miyamoto Musashi

JPop

Autore: Shotaro Ishinomori

Volume di 488 pagine

Sovracopertina

Formato: 12 x 18 cm

Prezzo: 15,00 €