Fumetti

Kappa Magazine

n.124

Star Comics
Autore:
- Makoto Kobayashi (What's Michael?)
- Kosuke Fujishima (Oh! Mia Dea)
- Sanae Miyau & Hideki Nonomura (Shinrei Chosashitsu Office Rei)
- Exaxxion (Keichi Sonoda)
- Narutaru (Mohiro Kitoh)
- Kamikaze (Satoshi Shiki)

Volume di 256 pagine

Formato: 16,50 x 24 cm

Prezzo: 6,00 €